Vloerafwerking

De kwaliteit van de ondervloer (zandcementdekvloer die AVV Afbouw kan aanbrengen) is erg belangrijk voor de uiteindelijke vloerafwerking.


Bij het totstandkomen van een vloer zijn vele partijen betrokken. Elke partij is verantwoordelijk voor een deel van het ontwerp - en uitvoeringsproces. In de praktijk blijkt dat vaak dat er te weinig coördinatie is en onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. AVV Afbouw heeft de ervaring en kennis in huis om u hiervoor te behoeden. Dat is ook de reden waarom wij al voor de offertefase willen weten welke vloerafwerking – bijvoorbeeld een tegelvloer, marmoleum, hout of een andere vloerafwerking – u uiteindelijk wilt hebben. Dit is van belang omdat wij onze computers en de uiteindelijk mengverhoudingen daar op afstemmen.


De vloer is dan geschikt voor verdere afwerking, er kan een zandcementdekvloer op worden aangebracht waarna een nader te bepalen vloerafwerking op kan worden gemaakt.